ข่าวเด่น

แรงงานไทยกว่า 10,000 คน ม่วนซื่นโฮแซวในงานประเพณีสงกรานต์และการแข่งขันเซปักตะกร้อปี 2561

ภาพข่าว: 

 แรงงานไทยกว่า 10,000 คน ม่วนซื่นโฮแซวในงานประเพณีสงกรานต์และการแข่งขันเซปักตะกร้อปี 2561

ไต้หวันปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 4.72% เป็นเดือนละ 22,000 เหรียญไต้หวัน มีผล 1 ม.ค. 2561

ภาพข่าว: 

                ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยงานรัฐและนักวิชาการ จำนวน 21 คน เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา มีมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือน จากปัจจุบัน 21,009 เหรียญ เป็น 22,000 เหรียญไต้หวันถ้วน ปรับขึ้น 4.72% หรือปรับขึ้นเดือนละ 991 เหรียญ ส่วนการทำงานที่คิด

เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทย บ.ไต้หวันวาโก้

ภาพข่าว: 

 เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทย บ.ไต้หวันวาโก้ ในนครเถาหยวน

สนร.ไทเป ขอประชาสัมพันธ์ “การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 ณ ไต้หวัน”

ภาพข่าว: 

               สนร.ไทเป ร่วมกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย  สมาคมคนไทยในไต้หวันเทศบาลนครนิวไทเป และ กระทรวงแรงงานไต้หวัน กำหนดจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559  ณ ซิติเซ่นพลาซ่า  ลานหน้าที่ทำการนครนิวไทเป  (ตรงข้ามสถานีรถไฟป่านเฉียว) ไต้หวัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานไทยและคนไทยในไต้หวันได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และร่วมรื่นเริงผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสาน/เผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามของไทย  รวมทั้งได้จัดให้มีการแข่ง

สนร.ไทเป รายงานข่าว “ไต้หวันเผยผลสำรวจสภาพการบริหารและการจ้างแรงงานต่างชาติประจำปี 2558”

ภาพข่าว: 

               กระทรวงแรงงานไต้หวันเผยผลสำรวจสภาพการบริหารและการจ้างแรงงานต่างชาติประจำปี 2558 ว่า แรงงานต่างชาติในภาคการผลิต (หมายถึง งานก่อสร้างและงานในโรงงานอุตสาหกรรม) ทำงานเฉลี่ยเดือนละ 210 ชั่วโมง มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 24,581 เหรียญไต้หวัน มีวันหยุดเฉลี่ยเดือนละ 7.7 วัน  โดยพบว่าแรงงานต่างชาติที่ทำงานก่อสร้างมีรายได้เดือนละ 24,890 เหรียญไต้หวัน สูงกว่าแรงงานต่างชาติที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้เดือนละ 24,580 เหรียญไต้หวัน  ในขณะที่แรงงานต่างชาติตำแหน่งผู้อนุบาลซึ่งอยู่ในภาคสวัสดิการสังคม ทำง

นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป ร่วมกิจกรรมและกล่าวคำอวยพรในงาน “งานคริสต์มาสสัมพันธ์ ปี 2558”

ภาพข่าว: 

               เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558  นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ  ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  รักษาการในตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป  ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมและกล่าวคำอวยพรในงาน “งานคริสต์มาสสัมพันธ์ ปี 2558” ณ ศาลาประจำหมู่บ้านเนลี่  เขตจงลี่  นครเถาหยวน ซึ่งจัดโดย Thai Fellowship Center (ศูนย์เพื่อนไทย)นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทย ณ บริษัท Heng Tong Machinery Co., Ltd. นครเถาหยวน ไต้หวัน

ภาพข่าว: 

               เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558  นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ  ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  รักษาการในตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ สนร.ไทเป  ได้เดินทางไปให้กำลังใจแรงงานไทย จำนวน 130 คน และมอบอาหารและเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่ได้รวบรวมจากการบริจาคของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สนร.ไทเป และทีมประเทศไทย  ณ บริษัท Heng Tong Machinery Co., Ltd.

Syndicate content