สนง.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมมะนิลา เข้าเยี่ยมเยียน สนร.ไทเป

 

   เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 62 สนร.ไทเป ได้ให้การต้อนรับทูตแรงงานฟิลิปปินส์ (Mr.Cesar) และคณะ ที่ประสงค์รับทราบแนวปฏิบัติที่ดีของ สนร.ไทเป เรื่องวิธีการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เงินบำเหน็จชราภาพให้แรงงานไทยเพื่อไปใช้ดำเนินการให้กับแรงงานฟิลิปปินส์ที่จะมีกลุ่มเกณฑ์อายุใกล้ได้รับสิทธิดังกล่าว