สนร.ไทเป ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ แรงงานไทยอยู่อย่างไรให้ปลอดภัย

 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 62 สนร.ไทเป ได้ร่วมกับกองตำรวจต่างด้าว สนง.ตรวจคนเข้าเมือง และกองแรงงานนครนิวไทเป เดินทางไปที่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมถู่เฉิน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับแรงงานไทยรับทราบ ดังนี้

-รณรงค์เมาไม่ขับขี่ และบทลงโทษหากฝ่าฝืน

-โทษของยาเสพติด

-การป้องกันการถูกหลอกลวง เช่น ไม่มอบเอกสารสำคัญประจำตัวให้ผู้อื่น