สนร.ไทเป นำคณะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เยี่ยมชมสถาบันวิจัยแรงงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงานและชีวอนามัย

 

   เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62 สนร.ไทเป นำนายวิวัฒน์    ตังหงส์  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะฯ เดินทางไปศึกษาและเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแรงงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงานและชีวอนามัย ภายในศูนย์มีเทคโนโลยีต่างๆ และมีการสาธิตอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยในการทำงานอีกด้วย