สนร.ไทเป นำคณะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าหารือกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน

 

   เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 62 สนร.ไทเป นำนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะฯ เดินทางไปกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่แรงงานไทย