สนร.ไทเป นำกรมการจัดหางาน และคณะ เยี่ยมศูนย์บริการ 1955

 

   เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมคณะฯ และสนร.ไทเป เดินทางไปเยี่ยมศูนย์บริการสายด่วน Hot Line 1955 ของกระทรวงแรงงานไต้หวัน โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมและศึกษาวิธีการทำงานและการให้บริการของศูนย์