แรงงานไทยนับหมื่นคน ม่วนอกม่วนใจในงานประเพณีสงกรานต์และการแข่งขันเซปักตะกร้อ 2562 ภายใต้ชื่องาน "สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ"

 

 แรงงานไทยนับหมื่นคน ม่วนอกม่วนใจในงานประเพณีสงกรานต์และการแข่งขันเซปักตะกร้อปี 2562

          สำนักงานแรงงาน ไทเปร่วมกับกองแรงงานนครนิวไทเป รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั้งไทยและไต้หวัน จัดงานประเพณีสงกรานต์และการแข่งขันเซปักตะกร้อปี 2562 ภายใต้ชื่องาน สงกรานต์ชื่นบาน แรงงงานชื่นใจณ ลานหน้าที่ทำการนครนิวไทเป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. เวลา 09.00-16.00 น. โดยมีแรงงานไทยเข้าร่วมนับ 10,000  คน จัดว่าเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดของแรงงานต่างชาติในไต้หวัน

          ในช่วงเช้าเริ่มจากพิธีทำบุญตักบาตร โดยอาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ด้านการแข่งขันของทีมเซปักตะกร้อจากโรงงานต่างๆ รวมทั้งทีมตะกร้อตัวแทนของไต้หวัน 2 ทีม ทั้งหมด 32 ทีม ดำเนินการแข่งขันไปพร้อมๆ กันกับเสียงกองเชียร์อันคึกคักจากโรงงานต่างๆ ผลการแข่งขันปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมหวานเย็น เอฟซี ได้รับโล่ชนะเลิศและเงินรางวัล 20,000 เหรียญไต้หวัน รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมลูกเทวดา ได้รับโล่และเงินรางวัล 15,000 เหรียญไต้หวัน รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมนัมเบอร์วัน ได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 เหรียญไต้หวัน และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมw.k.s.s ได้รับโล่และเงินรางวัล 8,000 เหรียญไต้หวัน

         นายโหว โหย่ว อี๋ ผู้ว่าการนครนิวไทเปคนใหม่ ซึ่งเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก ได้ร่วมชมการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศ ท่านบอกว่าเพิ่งเห็นการแข่งขันตะกร้อเป็นครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจมาก ในการกล่าวปราศรัยพิธีเปิดงาน พ่อเมืองท่านนี้กล่าวทักทายด้วยภาษาไทย และแสดงความชื่นชมแรงงานไทยและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวไทย มาช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรือง ท่านบอกว่า ชื่อของท่าน คือ  侯友宜 (โหว โหย่ว อี๋) แปลว่ามิตรภาพ จึงขอเป็นตัวแทนชาวนครนิวไทเปผูกมิตรกับพี่น้องชาวไทย ขอให้นครนิวไทเปและไทยมีมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดไป  ต่อมานายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยกล่าวอวยพรพี่น้องชาวไทยและชื่นชมที่ทุกคนช่วยทำให้ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของคนไทยดีขึ้น โดยเน้นว่า พี่น้องชาวไทยในไต้หวันมีความสำคัญกันทุกคน เพราะมีหน้าที่ในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเหมือนกัน นอกจากนี้ยังขอให้แรงงานไทยดูแลสุขภาพ ไม่ข้องแวะอบายมุกต่างๆสุดท้ายนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตัวท่านเองได้รับมอบหมายจากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ และขอฝากความห่วงใยและมีข้อแนะนำพี่น้องแรงงานไทย 3 ประการ ได้แก่การดูแลรักษาสุขภาพของตน การบริหารจัดการเงินทองที่ได้จากการทำงานด้วยการจัดสัดส่วนอย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีวินัยในการใช้เงิน ประการที่ 3 ขอให้ฝึกทักษะการทำงานและเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อนำไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตของตนและครอบครัวต่อไป

          ด้านนางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สำนักงานแรงงานไทย ไทเป กล่าวให้กำลังใจแรงงานไทย ขอให้ตั้งใจทำงาน หากมีปัญหาสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานแรงงานไทย ไทเปได้ ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสารและเฟสบุ๊ค รวมถึงสิทธิประโยชน์และระเบียบข้อบังคับที่ควรรู้ สำนักงานแรงงานไทย ไทเปได้จัดพิมพ์ออกมาเป็นคู่มือแรงงานไทยเล่มใหม่และปากกา แจกฟรีในงานครั้งนี้อีกด้วย

         ไฮไลท์ของงานอยู่ที่ช่วงบ่าย โดยพบกับการแสดงของ พี สะเดิด พร้อมทีมงานชุดใหญ่ ที่นอกจากนำเสียงเพลงมาปลอบขวัญพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวันแล้ว ยังได้เตือนสติ ให้ข้อคิดและกำลังใจแก่พี่น้องแรงงานไทยอีกด้วย แรงงานไทยนับ 10,000คน ทั้งเต้นและร้องเพลงตามได้ทุกเพลงอย่างมีความสุข

          ภายในงานมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งของไต้หวันและไทยไปตั้งโต๊ะให้บริการข้อมูลข่าวสารมากมาย มีบริการตัดผม นวดสุขภาพ ตรวจรักษาสุขภาพ ทำฟันและมีอาหารไทยทั้งคาวและหวานแจกให้ทานฟรี สร้างความอบอุ่นเสมือนกับอยู่บ้านเกิด