คู่มือสำหรับแรงงานไทย

  คู่มือสิทธิประโยชน์แรงงานไทย
  คู่มือการรับเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป
  A : 申請驗證製造業及營造業文件檔案(แบบฟอร์มยื่นขอแรงงานไทยประเภทโรงงาน,ก่อสร้าง)
  B : 申請驗證家庭幫傭及監護工文件檔案(แบบฟอร์มเยื่นขอแรงงานไทยประเภทแม่บ้าน)
文件排列順序及常見問題 更新 2017/08/21(การเรียงเอกสารที่ใช้ในยื่นและคำถามที่พบบ่อย)
   

 

 

 

Syndicate content